ia_800000103

VMC850B இயந்திர மையம்

 • VMC850B CNC அரைக்கும் இயந்திரம், செங்குத்து இயந்திர மையம்

  VMC850B CNC அரைக்கும் இயந்திரம், செங்குத்து இயந்திர மையம்

  தயாரிப்பு மாதிரி: VMC850B

  உயர்-விறைப்பு / அதிக திறன் கொண்ட முக்கிய அமைப்பு

  3D-CAD மற்றும் fnite உறுப்பு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உயர்-விறுவிறுப்பான இயந்திரக் கருவி கட்டமைப்பை உருவாக்கவும்

  Resitn பிணைக்கப்பட்ட மணல் மோல்டிங், இரண்டு முறை வயதான, மற்றும் சிறப்பு தொட்டி வகை அமைப்பு மற்றும் உகந்த விலா வலுவூட்டப்பட்ட லே-அவுட், இயந்திர கருவியை நல்ல விறைப்பு மற்றும் ஹிஸ்டெரிசிஸ் இழப்பை உருவாக்குகிறது